A partir d’una idea del client escollim conjuntament el tipus de producte que més li escau. Realitzem maquetes en 3D i amb l’última tecnologia en plòters de tall fem una maqueta física a mida real.
Seguidament l’equip de preimpressió s’encarrega de realitzar un disseny atractiu i d’acord amb les expectatives del client. Un cop trobem el disseny adequat fabriquem les planxes i procedim a la impressió. L’àrea de tall s’encarrega de l’encuny, fendit, plegat i encolat per a facilitar al màxim el muntatge. Finalment, i després de passar pel control de qualitat, el producte s’envasa i s’envia al client.
Gràcies a la interrelació dels nostres tres departaments: preimpressió, impressió i postimpressió els treballs comencen i acaben dins les nostres instal·lacions permetent, així, un seguiment dels processos d’elaboració, d’aquesta manera podem saber en quin punt es troben els impresos. A més, si cal, es poden consultar dubtes i buscar solucions entre un departament i l’altre.